سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

پس از تصویب قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۰ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به طور رسمی شروع به کار کرد‌. این سازمان با هدف گردآوری اساتید و متخصصان حوزه کشاورزی ومنابع طبیعی، به منظور تدوین قوانین و تدوین فرایندهایی برای توسعه بخش کشاورزی با تکیه بر دانش بومی ایجاد شد‌. بر اساس ماهیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان نهاد دانشی و مردم نهاد، تمام برنامه‌های این سازمان با رویکرد مردمی و دانشی طراحی و در حال اجرا می‌باشد‌. توجه و اهتمام به نهاده دانش و اشاعه آن در محیط‌های تولید توسط عوامل فنی و علمی، موجبات توانمندی و کارآمدی سازمان نظام مهندسی را فراهم می‌نماید‌. تمامی برنامه‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی از قبیل توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی، مراکز مهارت آموزی، اجرای قراردادهای سهم بری دانش از تولید و غیره با رویکرد مردمی و دانشی، طراحی شده و در حال اجرا می‌باشد.

هدف از ایجاد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و وظایف این سازمان به صورت خلاصه شامل موارد زیر است:

  • افزایش سطح کیفی و کمی تولیدات بخش کشاورزی
  • حفظ و حراست از محیط زیست و منابع تجدیدپذیر مانند دام و طیور، جنگل، مراتع و آبزیان
  • ارتقاء دانش و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی
  • ساماندهی و بهبود اشتغال مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی
  • تلاش در جهت صادرات محصولات و خدمات کشاورزی
  • تدوین قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی
  • صدور و تمدید کارت عضویت نظام مهندسی، پروانه اشتغال و تعیین شماره نظام مهندسی برای مهندسان کشاورزی عضو این سازمان
  • ارائه خدمات دیگری مانند کمک‌های امدادی به مهندسان در هنگام بروز حادثه، تعیین قوانین صنفی و حرفه‌ای، تعیین میزان مالیات فعالان حوزه کشاورزی و ...