تیم کاری

تیم کاری

تیم کاری

حدیثه قهرمان

فروش و بازارگانی

فروش و ارتباط با مشتریان

محمد هاشمی

طراح گرافیک و تبلیغات

طراحی گرافیک پلتفرم و تبلیغات

علی یارمحمدی

روابط عمومی و رسانه

روابط عمومی

بهمن شفیعی

بخش فنی و نرم افزار

مدیر تیم برنامه نویسی و تولید پلتفرم.