1401-10-12 09:22:15 634 مقالات

دکتر حیدری تفرشی با اشاره حمایت همه جانبه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در پیشبرد اهداف، خوشه گل و گیاهان زینتی محلات را یکی از هدف های ویژه شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی برشمرد.

صنعت گل و گیاه محلات یکی از نمادهای اقتصادی و فرهنگی استان مرکزی است

ارائه گزارش مقایسه ای فعالیت های زیر ساختی در شش ماهه اول ۱۴

شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی رسالت حمایت از یکی ازمهمترین قطب های صنعت، تولید و تجارت کشور را به عهده دارد. از این رو در نشریه اختصاصی خوشه گل و گیاهان زینتی محلات، با دکترعلیرضا حیدری تفرشی مدیرعامل جوان این مجموعه به گفتگو نشستیم.ایشان درابتدا با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند: " آن چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد می کند، تحرک ایجاد می کند و طبقات پایین را بهره‌مند می‌کند، همین صنایع کوچک و متوسط است."، اهمیت فعالیت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را مشهود دانستند. دکترحیدری تفرشی مهمترین مأموریت شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی را 1- حمایت از صنایع کوچک ، بهبود فضای کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط 2-کمک به توسعه کارآفرینی و ایجاد بنگا ههای کوچک و متوسط 3- ایجاد، توسعه و واگذاری زیرساخت های صنعتی، بستر سازی جهت انتقال، جذب، بومی سازی و توسعه فناوری 4- کمک به خصوصی سازی و واگذاری اداره ی امور شهرک ها و نواحی، نظارت بر شهرک های غیر بومی 5- به همرسانی بنگاه های کوچک و متوسط 6- حمایت از ارتقاء ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی برشمردند.

حیدری تفرشی افزودند استان مرکزی با تعداد ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب رتبه ی نهم کشور را دارا می باشد. که تا کنون ۳۳ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده و توانسته ایم در این بین هشتمین استان موفق کشور باشیم و با در اختیار داشتن ۱۲۶۴۶ هکتار اراضی ، شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی امروز توانسته در حدود ۶۰۵۱ هکتار از مساحت استان را وارد فاز عملیاتی تولید و اشتغال کند. ایشان با ارائه جدیدترین گزارش از عملکرد حوزه فنی در شش ماهه اول سال جاری منتهی به آبان ماه دراستان مرکزی، خبراز صدور 168 مجوز ساخت و همچنین صدور 40 گواهی پایان کارداد که در ادامه گوشه ای از فعالیت های شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به تصویر کشیده شده است.

دکترعلیرضا حیدری تفرشی با اشاره به اهمیت فعالیت تشکل های تخصصی مانند خوشه ها در برنامه های توسعه ای کشور و حمایت همه جانبه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در پیشبرد اهداف ، خوشه گل و گیاهان زینتی محلات را یکی از هدف های ویژه شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی برشمرد و افزود: اگرچه همزمان با شروع فعالیت خوشه، شیوع بیماری کرونا اجرای برنامه های توسعه ای را با چالش های زیادی روبرو کرد، لیکن با تمام این مشکلات هماهنگی و توسعه خوشه با همت ذینفعان و به ویژه مسئولین محترم صنعت گل شهرستان محلات در سایه حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به اجرا درآمده است. ایشان افزودند بر اساس سیاست های کلی اهداف خوشه ها، سومین سال حیات خوشه باید با اجرای برنامه های توسعه ای مهم در سطح خوشه همراه باشد و امید داریم با تداوم همکاری واحدها و نهادهای پشتیبان این مهم محقق گردد تا شاهد رشد صنعت گل و گیاه محلات به عنوان یکی از نما دهای اقتصادی و فرهنگی استان مرکزی در سطح ایران اسلامی باشیم. پرسش بعدی ما با عنایت به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان " توليد ، دانش بنيان و كار آفرين" بود که این مجموعه تا کنون چه اقداماتی برای پیشبرد این هدف مهم صورت پذیرفته است؟ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی با اشاره به اینکه از 102 واحد دانش بنیان استانی تعداد 61 واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند از ارائه بسته حمایتی ویژه دانش بنیان ها و صنایع پیشرفته خبر داد و افزود در اجرای برنامه های حمایتی توسعه و توانمند سازی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، شرکت های دانش بنیان و صنایع پیشرفته در اولویت اجرای برنامه های مذکور قرار می گیرند. ایشان با اشاره به شروع فعالیت های دانش بنیان درعرصه گل و گیاه شهرستان محلات نوید از حمای تهای شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی داد و خوشه گل گیاهان زینتی محلات را بازوی قدرتمند اجرای این گونه حمایت ها دانست.

ایشان ازاجرای طرح ارزیابی، انتخاب، مشاوره و آماده سازی شرکت های منتخب ذینفع خوشه گل و گیاهان زینتی محلات جهت تسهیل روند دانش بنیانی خبر داد و این طرح را آغازی بر پیشبرد اهداف شعار سال جاری مقام معظم رهبری در حوزه گل و گیاه محلات دانست و کسب گواهینامه دانش بنیان توسط شرکت زیست فناور پارس رویش را یک موفقیت مهم دانست و ضمن تبریک به این مجموعه و جامعه گل و گیاهان زینتی استان مرکزی ابراز امیدواری کرد با انتقال تجارب پیشگامان این عرصه همه فعالان بتوانند در این مسیر قرار گیرند و سهم بیشتری در اقتصاد این استان و کشور داشته باشند.