خوشه گل و گیاهان زینتی محلات

خوشه گل و گیاهان زینتی محلات

پیدایش ایده خوشه های صنعتی به سال ۱۸۹۰ میلادی برمیگردد. توسعه خوشه های صنعتی نقش محوری و بارزی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا مینماید. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال ۱۳۸۵ با هدف شناسایی و توسعه خوشه‌های کسب و کار کشور، دفتر خوشه‌های کسب و کار را دایر نمود. پروژه توسعه خوشه‌ها توسط شرکت شهرک‌های صنعتی هر استان و با راهبری مستقیم یک شخص حقیقی تحت عنوان عامل توسعه خوشه (CDA) و همکارب نهادهای مختلف محلی با هدف ارتقاء سطح پویایی خوشه و بهبود قابلیت رقابت پذیری آن به اجرا در می‌آید.

در این پروژه با تمرکز بر ارتباطات درونی بخش‌های مختلف خوشه و تمرکز بر زنجیره ارزش اقتصادی سعی میگردد از تامین مواد و نهاده‌های اولیه گرفته تا ارائه محصول و خدمات به مصرف کننده نهایی، مسیری صحیح‌تر انتخاب گردد‌.

شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی هم اقدام به شناسایی، اولویت بندی، امکان سنجی و توسعه خوشه‌های کسب و کار نموده و پس از آن اقدام به پیاده‌سازی الگوی توسعه خوشه‌ها می‌نماید. بر اساس تعریف ارائه شده، «خوشه کسب و کار به واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی (شعاع ۵۰ کیلومتر مربع) که با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر، محصولات و یا خدمات مشابه و یا مشترکی را تولید و ارائه کرده و از چالش‌ها و فرصت‌های مشترکی نیز برخوردارند»، اطلاق میشود‌.

ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی و توسعه و بسط شبکه های کسب و کار در درون خوشه از محوری‌ترین فعالیت ها در این فرایند میباشد‌. در همین راستا، پروژه «توسعه خوشه گل و گیاهان زینتی محلات» از تابستان سال ۱۳۹۸ با حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی، آغاز شده و بر اساس آن طی یک فرآیند ۳ تا ۵ ساله و تخصیص بودجه متناسب با برنامه های متنوع عملیاتی مصوب شده در شورای راهبری خوشه و با استفاده از فرصت‌‌های محیطی، ظرفیت‌های موجود در سطح خوشه و ذینفعان آن تقویت میشود‌.

برگزاری انواع دوره‌های آموزشی، تورهای بازدید داخلی و خارجی از واحدهای موفق و نمایشگاه‌های معتبر، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی، توسعه بازار، ایجاد و توسعه تشکل‌ها، شبکه‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی، شناسایی و رفع نیازهای فناورانه، کمک به دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی و ...، برخی از برنامه‌های حمایتی خوشه گل و گیاهان زینتی محلات از ذینفعان خود میباشد.