پژوهکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران

پژوهکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران

در چارچوب سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و با هدف توسعه صادرات غیر نفتی، هدایت فنی و علمی و پشتیبانی مالی تحقیقات گل در ۷ سایت لاهیجان، تنکابن، ورامین، کرج، جیرفت، دزفول و اصفهان به ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات محول گردید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به «پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی» ارتقا یافت.

ماموریت‌های کلان پژوهشکده در حوزه گل و گیاهان زینتی به شرح زیر می‌باشد:

 • معرفی ارقام جدید گل مناسب برای شرایط اقلیمی کشور و با هدف گسترش بازارهای گل و گیاه
 • استفاده نهادینه کردن و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تکثیر گیاهان زینتی و سایر فناوری‌های جدید‌
 • تدوین و اصلاح سیاست‌های بخش‌های اجرایی و پژوهشی از طریق شناخت و توسعه روش‌های نوین تولید و عرضه گل
 • کاهش ضایعات پس از برداشت گل و گیاهان زینتی
 • افزایش استانداردهای کیفی گل و گیاهان زینتی
 • کنترل آفات و بیماری‌های گل و گیاهان زینتی با شیوه‌های نوین و منطبق بر مسائل زیست محیطی
 • تعیین نیازهای غذایی و اکولوژیکی انواع گل و گیاهان زینتی در شرایط ایران
 • شناسایی، جمع‌آوری، حفاظت و بهره‌برداری از ژرم پلاسم ارزشمند کشور
 • بررسی راه‌های کاهش قیمت تمام شده محصول و کاهش مصرف انرژی
 • ساماندهی تولید نهال و تامین و تکثیر ژرم پلاسم ارقام جدید و اصلاح شده
 • ارتقاء استانداردهای تولید و کاهش ضایعات گل
 • مکانیزاسیون فعالیت‌های مرتبط با تولید گل و گیاهان زینتی

پژوهشکده ملی گل، در طول مدت فعالیت و تحقیقات خود به دستاوردهای مهم ذیل در حوزه گل و گیاهان زینتی دست یافته است که قابل عرضه به بخش خصوصی می‌باشد‌.

 • هسته‌های اولیه عاری از ویروس گل میخک (استاندارد و خوشه‌ای)
 • گیاهچه‌های آناناس خوراکی رقم MD2
 • ژنوتیپ‌های جدید گل شیپوری
 • ژنوتیپ‌های جدید گل آماریلیس
 • ژنوتیپ‌های جدید گل داوودی
 • ژنوتیپ‌های جدید گل گلایل
 • ۷)‌ زنوتیپ‌های جدید گل زنبق آلمانی
 • برخی گونه‌های گیاهان آبزی
 • چمن‌های مقاوم به خشکی
 • روش‌های تولید گل خشک و جاویدان
 • تهیه پروتکل. تولید انبوه گیاهان زینتی از طریق کشت بافت