سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محلات)

سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محلات)

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محلات یکی از نهادهای دولتی مهم در محلات بوده که ارتباط تنگاتنگی با بخش‌های تولیدی گل و گیاه دارد. بی‌گمان دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار کشت‌های گلخانه‌ای و افزایش هدفمند تولید، مستلزم فراهم شدن زمینه تعاملات، هماهنگی‌ها و همکاری‌های قانونی و ضابطه‌مند و ایفای وظایفی است که مستند به قانون مصوب مراجع ذی‌صلاح باشد. این مدیریت در حوزه ارائه مجوزهای لازم جهت ایجاد و احداث یا توسعه گلخانه‌ها، دریافت حامل‌های انرژی با قیمت مصوب دولتی تحویل و یا تسهیل ارائه برخی از نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان، خدمات مرتبط با حوزه صادرات گل و... وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد. از دیگر وظایف این مدیریت در حوزه گل و گیاهان زینتی می‌توان به موارد
- بررسی و شناخت امکانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل منابع و عوامل تولید در حوزه گل و گیاه
- جمع آوری، استخراج، طبقه بندی، پردازش، نگهداری و به روز رسانی آمار و اطلاعات میزان کشت و تولید انواع محصولات گلخانه‌ای
- مطالعه، بررسی، نیازسنجی، برنامه‌ریزی، تهیه، اجرا و ارزشیابی طرح‌ها، برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی و ترویجی مورد نیاز تولیدکنندگان
- انجام عملیات اجرایی لازم جهت تثبیت مالکیت‌های شرعی و قانونی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت
- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تامین آب مورد نیاز گلخانه‌ها
- انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ، بهبود و توسعه کمی و کیفی محصولات تولیدی به منظور راهیابی به بازارهای صادراتی
- تعامل و ایجاد ارتباط با سایر دستگاه‌های دولتی و خدمات رسان د در جهت رفعمسائل و مشکلات مختلف واحدهای تولیدی
- پیگیری تخصیص تسهیلات ارزان قیمت و یارانه‌دار جهت کمک به احداث و توسعه واحدهای تولیدی