زمان بندی اجرا

زمان بندی اجرای پروژه محلات فلاور

فاز ششم

تولید پلتفرم تحت وب

فاز پنجم

تحلیل و نیاز سنجی فنی پلتفرم

فاز چهارم

تشکیل تیم اجرایی و ثبت شرکت زیر نظر پارک علم و فناوری

فاز سوم

آماده سازی طرح و ارائه به پارک علم و فناوری

فاز دوم

امکان سنجی فنی

فاز ۱

تحلیل و امکان سنجی پروژه بعد از مشورت با چند نفر از تولید کنندگان