1401-10-13 07:10:11 639 مقالات

شانزدهمین نمایشگاه باغبانی، گلخانه، نهاده، گل و گیاه و گیاهان دارویی با حضور بیش از صد شرکت داخلی و نماینده کشورهای خارجی در سالن حافظ از مرکز نمایشگاه بین المللی استان فارس برگزار گردید.

نمایشگاه باغبانی، گلخانه، نهاده گل و گیاه و گیاهان دارویی شیراز 1400

شانزدهمین نمایشگاه باغبانی، گلخانه، نهاده، گل و گیاه و گیاهان دارویی (آی فارم) و بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته از دوازدهم تا پانزدهم بهمن ماه 1400 با حضور تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات این حوزه ها در محل نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار گردید.

این نمایشگاه با حضور بیش از صد شرکت داخلی و نماینده کشورهای خارجی در مساحتی افزون بر ۶ هزار مترمربع در سالن حافظ از مرکز نمایشگاه بین المللی استان فارس با حضور برومندی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، تقوی مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی، سالم پور مجری طرح توسعه گلخانه های کشور، میرعرب مجری طرح زیتون، رستم پور مشاور معاون وزیر و رئیس گروه طرح و برنامه، ایرانی برگزار کننده نمایشگاه های آی فارم ، پوریا نژاد کارشناس دفتر طرح گیاهان دارویی، دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، احمدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس افتتاح گردید.

خوشه گل و گیاهان زینتی محلات با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی با 10 واحد در این نمایشگاه که یکی از مهمترین نمایشگاه های تخصصی گل و گیاه کشور به حساب می آید حضور یافت و به معرفی آخرین محصولات و توانمندی های خود پرداخت. برند سازی، توسعه و نفوذ
در بازار جنوب کشور و همچنین فروش محصولات برخی از اهداف اعضای حاضر در این نمایشگاه بود.

مجتمع کاکتوسیوم محلات، گلخانه طاها گل، مجتمع تولیدی گل و گیاه یاس، شرکت رویان نهال محلات، مجموعه پارس رویش، گلدشت عطاءاللهی و گلسرای عیسی به نمایندگی از خوشه گل و گیاه محلات و با حمایت مادی و معنوی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در این نمایشگاه حضور یافته و به معرفی توانمندی ها و محصولات خود پرداختند.

برند سازی، توسعه و نفوذ در بازار استانهای جنوبی کشور و همچنین فروش محصولات تولیدی، از اهداف حضور این تولیدکنندگان در نمایشگاه مذکور بود. مدیر محترم توسعه و کارآفرینی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی و عامل توسعه خوشه گل و گیاهان زینتی محلات نیز، در طول مدت برگزاری نمایشگاه به طور کامل در کنار واحدهای تولیدی محلات حضور داشتند.