1401-10-13 08:50:27 577 مقالات

طي مراسم بزرگداشت روز ملی گل، 25 خرداد 1401 ، در محلات و با حضور مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی از اولین کتاب جامع معرفی توانمندیهای خوشه گل و گیاهان زینتی محلات رونمایی گردید.

رونمایی از کتاب معرفی توانمندی های خوشه گل و گیاهان زینتی محلات در روز گل

طي مراسم بزرگداشت روز ملی گل، 25 خرداد 1401 ، در محلات و با حضور مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار محترم محلات و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مركزی
از اولین کتاب جامع معرفی توانمندیهای خوشه گل و گیاهان زینتی محلات رونمایی گردید. این کتاب که با همت تیم توسعه خوشه گل و گیاهان زینتی محلات و حمایت مادی و معنوی شرکت شهرک های صنعتی به چاپ رسیده و اطلاعات گلخانه داران شهرستان به تفکیک نوع گل و محصولات توليدي در آن درج شده است.
پروژه تدوین و چاپ این کتاب از بهار سال 1400 آغاز و در یک فرآیند طولانی مدت و انجام فراخوان های متعدد به شیوه حضوری، تلفنی و در فضای مجازی، معرفی این پروژه به ذینفعان خوشه آغاز گردید. پس از جمع آوری اطلاعات در طول مدت چند ماه، طراحی کتاب به شکلی بسیار زیبا و کاربردی اجرا و در اواخر سال 1400 با چاپ 500 نسخه، از آن رونمایی گردید. دسته بندی انجام شده در این کتاب به گونه ای است که خریداران و علاقمندان گل می توانند تولید کنندگان گل مورد نظر را به راحتی شناسایی و با آنها ارتباط برقرار نمایند.
این کتاب به چند فصل مهم ذیل تقسیم شده است:
- معرفی اجمالی خوشه و نها دهای
پشتیبان خوشه
- معرفی کامل تولید کنندگان گل
- معرفی واحدهای خدمات دهنده به صنعت گل مستقر در سطح خوشه
- معرفی گ لهای تولیدی در سطح خوشه
و معرفی تولید کننده هر گل به تفکیک

تدوین ویرایش دوم این کتاب نیز تا پایان سال جاری در دستور کار خوشه قرار داشته و عزیزانی که به هر دلیل موفق نشده اند اطلاعات خود را جهت درج در ویرایش اول در اختیار خوشه قرار دهند، می توانند با ارتباط با تیم توسعه خوشه اطلاعات خود را ارائه نمایند.