آریوکارپوس اسکافارستوس

(تولید کنندگان)

تنه گیاه سبز تیره است و از گونه‌هایی با ریشه غده‌ای و دیر رشد می‌باشد. این گونه به سختی قادر به افزایش جمعیت خود در طبیعت می‌باشد. این گونه به تنهایی زندگی می‌کند و شکل گیاه روی خاک به حالت دایره‌ای شکل است. زیستگاه این گونه مکزیک نئولیون می‌باشد که یک منطقه بسیار محدود دره‌ای با چند تپه می‌باشد که تپه‌های آهکی و خاکستری کم ارتفاع می‌باشند

  • 100
  • 20

معرفی کاکتوس آریوکارپوس اسکافارستوس

 این گونه در سال ۱۹۳۰ کشف شده و اسکافارستوس (ariocarpus scapharostrus)  نام‌گذاری شده است ولی بعدها نامش به اسکافیروسترس تغییر یافته است. زیستگاه این گونه مکزیک نئولیون می‌باشد که یک منطقه بسیار محدود دره‌ای با چند تپه می‌باشد که تپه‌های آهکی و خاکستری کم ارتفاع می‌باشند. زیستگاه این گونه در ارتفاع ۹۵۰ تا ۱۴۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد. نام این گونه در ترجمه لاتین اسم به معنای قایق و بدنه قایق شکل برگ‌های آن می‌باشد. این گونه در معرض انقراض قرار دارد.

 

تنه گیاه سبز تیره است و از گونه‌هایی با ریشه غده‌ای و دیر رشد می‌باشد. این گونه به سختی قادر به افزایش جمعیت خود در طبیعت می‌باشد. این گونه به تنهایی زندگی می‌کند و شکل گیاه روی خاک به حالت دایره‌ای شکل است. در زیستگاه خود ۳ تا ۶ سانتی متر قطر می‌گیرد و ۲ تا ۶ سانتی متر ارتفاع می‌گیرد ولی در گیاهان کاشت شده در گلخانه و پیوند شده ۹ تا ۱۵ سانتی متر ارتفاع می‌گیرد.

 

نگهداری کاکتوس آریوکارپوس-اسکافارستوس

خاک و آبیاری


به خاک بسیار متخلخل و قوی و البته محیط خشک نیاز دارد و آبیاری به شدت کمی نیاز دارد.

 

نوردهی


نوردهی باید در مکانی پر نور باشد بهتر است پشت پنجره نور غیر مستقیم باشد.

دما


دمای بین 10 الی 20 درجه سانتی گراد

کود دهی


استفاده از کود ضعیف کم نیتروژن در طول فصل رشد می تواند رشد را تشویق کنند.